Coğrafi İşaret

Ayvalık Zeytinyağı Coğrafi İşaretine Sahibiz!

Coğrafi İşaret, coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge; çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleriyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş yöre, alan, bölgeye özgü doğa ve insan faktöründen kaynaklanan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde üretilen bir ürünü tanımlamaktadır.

Uluslararası üne sahip Ayvalık Zeytinyağı'nın Coğrafi İşareti 2006 yılında Ayvalık Ticaret Odası tarafından alınmıştır.

Ariane